Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Izvješće o dobivenim donacijama Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Izvjesce o donacijama za 2019 (pdf)