Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Izvješće o dobivenim donacijama Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Evidencija o primljenim donacijama u novcu ili naravi  (pdf) – 28.12.2023.

Izvjesce o donacijama za 2019 (pdf)