Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Strateški dokumenti – Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Akcijski plan socijalnih usluga za 2018. godinu
https://www.kazup.hr/images/final__akcijski_plan_2018.g.pdf

RAZVOJNA STRATEGIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 2016-2020+
https://www.kazup.hr/images/dokumenti/tajnistvo/savjetovanje_sa_javno%C5%A1%C4%87u/%C5%BErs/nacrt_%C5%BErs.pdf

STRATEŠKI PLAN MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE
https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Ministarstvo/STRATE%C5%A0KI%20PLAN%202017.-2019..pdf