Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je na završetku uspješne provedbe projekta Mreža podrške za neovisnost.

Ukupna je vrijednost projekta 10.602.513,72 kn, koja je sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Svi su planirani projektni ciljevi realizirani što je vidljivo kroz ostvarenje:

 • 37 osoba s intelektualnim teškoćama uključeno u uslugu organiziranog stanovanja u okviru projektnih aktivnosti
 • 29 osoba je zaposleno za pružanje usluge organiziramog stanovanja osobama s intelektualnim teškoćama
 • 21 zaposlenik CPUZ Ozalj educiran je za pomoćnika u organiziranom stanovanju
 • 2 su stana iznajmljena za potrebe organiziranog stanovanja
 • 15 osoba s intelektualnim teškoćama uključeno u radne aktivnosti
 • nabavljeno 16 mobitela
 • aplikacija za potrebe provedbe radnih aktivnosti izrađena, održavana i koristi se pri provedbi radnih aktivnosti
 • nabavljeno 16 radnih odijela za potrebe provođenja radnih aktivnosti
 • 15 djece s teškoćama u razvoju primilo uslugu rane intervencije
 • 15 obitelji djece s teškoćama u razvoju primilo uslugu rane intervencije
 • zaposlen 1 rehabilitator i 1 logoped za pružanje usluge rane intervencije
 • osiguran adekvatan prostor za pružanje usluge rane intervencije
 • 10 stručnjaka CPUZ Ozalj educirano u području rane intervencije
 • za 30 stručnjaka pružena tranzicijska i mentorska podrška u ranoj intervenciji
 • nabavljena didaktička oprema i sredstva za rad stručnih radnika u usluzi rane intervencije
 • Dizajnirano, tiskano 6500 letaka o ranoj intervenciji
 • 30 stručnjaka educirano u području rane intervencije
 • Organiziran okrugli stol na temu rane intervencije
 • 15 djece s teškoćama u razvoju primilo uslugu psihosocijalne podrške
 • 15 obitelji djece s teškoćama u razvoju primilo uslugu psihosocijalne podrške
 • zaposlen 1 rehabilitator za pružane usluge psihosocijalne podrške
 • nabavljena didaktička oprema i sredstva za rad rehabilitatora

Više o jučerašnjoj završnoj konferenciji projekta možete vidjeti na linkovima u nastavku:

https://kaportal.net.hr/zupanija/ozalj/3896950/europskim-projektom-centar-za-pruzanje-pomoci-u-zajednici-jaskovo
-poboljsao-postojeci-sustav-usluga-i-olaksao-zivot-u-zajednici-osobama-s-potesk/
https://karlovacki.hr/zavrsna-konferencija-projekta-mreza-podrske-za-neovisnost/
https://karlovacki.hr/trogodisnji-program-centra-za-pruzanje-usluga-u-zajednici-ozalj-uspjesno-zavrsen/

 

Mreža podrške za neovisnost