Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Djelatnost Centra je pružanje djeci i mladeži s teškoćama u razvoju (od 0-21 godine života) sljedećih vrsta socijalnih usluga:

 1. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
 2. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
 3. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 4. usluga rane intervencije,
 5. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

Djelatnost Centra je također pružanje odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima sljedećih vrsta socijalnih usluga:

 1. usluga smještaja,
 2. usluga poludnevnog boravka,
 3. usluga cjelodnevnog boravka,
 4. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku,
 5. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku,
 6. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku,
 7. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku,
 8. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji,
 9. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
 10. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
 11. usluga pomoći u kući.

Centar pruža usluge i djeci, mladeži i odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.

Centar uz svoju osnovnu djelatnost može obavljati i druge poslove kao što su radne aktivnosti na poljoprivredi, svinjogojstvu i ugostiteljstvu, zapošljavanje uz podršku, ako je to dio programa psihosocijalne rehabilitacije, odgoja, osposobljavanja ili radnih aktivnosti korisnika, kao što je i prodaja predmeta koje izrade korisnici Centra te poljoprivrednih proizvoda.

 1. Psihosocijalne usluge
 2. Radne aktivnosti
 3. Organizirano stanovanje