Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Zakon o socijalnoj skrbi (nn 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
https://www.zakon.hr/z/222/zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o ustanovama (nn 076/1993)
https://www.zakon.hr/z/313/zakon-o-ustanovama

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga  (nn 110/2022)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_110_1624.html

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  (nn 12/2023)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_12_236.html

Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji  (nn 112/1998)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_08_112_1513.html