Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za Upravno vijeće:

Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za Upravno vijece (pdf)