Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Plan nabave za 2021. godinu:
Plan nabave za 2021 godinu (pdf)

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Plan nabave 2020. godina- Izmjena 17.8.2020. godine

Plan nabave 2020 Izmjena 17082020 (pdf)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluga upravljanja projektom:
Odluka o odabiru ponude – usluga upravljanja projektom (pdf)
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u predmetu nabave usluga upravljanja projektom:
Zapisnik pristiglih ponuda – usluga upravljanja projektom (pdf)

Javni Naručitelj je rok za podnošenje ponude odredio sukladno važećem Pravilniku o jednostavnoj nabavi. Naručitelj produljuje rok dostave ponuda za tri dana te je, sukladno tome, novi rok za dostavu ponuda petak, 26. lipnja 2020. do 12:00 sati. Način dostave ponude se ne mijenja. Poziv na dostavu ponuda se mijenja u dijelu vezanom uz rok …